ವಿದ್ಯುತ್ ಇಲಾಖೆ
 • ವಿದ್ಯುತ್ ನಿಲುಗಡೆ ಪ್ರಕಟಣೆ

  ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ: ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಮಾ.28ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9.30 ರಿಂದ ಸಂಜೆ5.30 ಘಂಟೆಯವರೆಗೆ 33/11 ಕೆವಿ ಧರ್ಮಸ್ಥ ...

  ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ: ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಮಾ.28ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9.30 ರಿಂದ ಸಂಜೆ5.30 ಘಂಟೆಯವರೆಗೆ 33/11 ಕೆವಿ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ವಿದ್ಯುತ್ ಉಪಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಹೊರಡುವ ಎಲ್ಲ 11ಕೆವಿ ಫೀಡರುಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ನಿಲುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಮೆಸ್ಕಾಂ ಪ್ರ ...

  Read more
 • ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ : ವಿದ್ಯುತ್ ನಿಲುಗಡೆ ಪ್ರಕಟಣೆ

  ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ : ಐ. ಪಿ.ಡಿ.ಎಸ್. ಯೋಜನೆಯ ಕಾಮಗಾರಿಯ ನಿರ್ವಹಣೆಯ  ಪ್ರಯುಕ್ತ ಫೆ.23ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9.30 ರಿಂದ ಸಂಜೆ 5.30 ಘಂಟೆ ...

  ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ : ಐ. ಪಿ.ಡಿ.ಎಸ್. ಯೋಜನೆಯ ಕಾಮಗಾರಿಯ ನಿರ್ವಹಣೆಯ  ಪ್ರಯುಕ್ತ ಫೆ.23ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9.30 ರಿಂದ ಸಂಜೆ 5.30 ಘಂಟೆಯವರೆಗೆ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ನಗರ ಪ್ರದೇಶ, ಲಾಯಿಲ ಹಾಗೂ ಉಜಿರೆ ಗ್ರಾಮ ( ಬೆನಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ತನಕ ) ಮತ್ತು 11 ಕೆವಿ ಬಂಗಾಡಿ ...

  Read more
 • ವಿದ್ಯುತ್ ನಿಲುಗಡೆ ಪ್ರಕಟಣೆ

  ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ : ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಫೆ.9 ರಂದು  ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10.00 ರಿಂದ ಸಂಜೆ 5.30 ಘಂಟೆಯವರೆಗೆ 110 / 11 ...

  ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ : ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಫೆ.9 ರಂದು  ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10.00 ರಿಂದ ಸಂಜೆ 5.30 ಘಂಟೆಯವರೆಗೆ 110 / 11 ಕೆವಿ ಗುರುವಾಯನಕೆರೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಉಪಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಹೊರಡುವ 11 ಕೆವಿ ಬಳ್ಳಮಂಜ ಫೀಡರಿನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ನಿಲುಗಡೆಯಾಗಲಿ ...

  Read more
 • ವಿದ್ಯುತ್ ನಿಲುಗಡೆ ಪ್ರಕಟಣೆ

  ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ : ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಫೆ.6  ರಂದು 33/11 ಕೆವಿ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಉಪಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಹೊರಡುವ 11 ಕೆ ...

  ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ : ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಫೆ.6  ರಂದು 33/11 ಕೆವಿ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಉಪಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಹೊರಡುವ 11 ಕೆವಿ ಉಜಿರೆ / ಬೆಳಾಲು  ಫೀಡರುಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9.30 ಯಿಂದ ಸಂಜೆ 5.30 ಘಂಟೆಯವರೆಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ನಿಲುಗಡೆಯಾಗಲಿರುವ ...

  Read more
 • ವಿದ್ಯುತ್ ನಿಲುಗಡೆ ಪ್ರಕಟಣೆ

  ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ : ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಯುಕ್ತ 110/11 ಕೆವಿ ಕರಾಯ ವಿದ್ಯುತ್ ಉಪಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಹೊರಡುವ 11 ಕೆವಿ ತೆಕ್ಕಾರು,ಕಕ್ ...

  ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ : ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಯುಕ್ತ 110/11 ಕೆವಿ ಕರಾಯ ವಿದ್ಯುತ್ ಉಪಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಹೊರಡುವ 11 ಕೆವಿ ತೆಕ್ಕಾರು,ಕಕ್ಕೆಪದವು,ಮೂರುಗೋಳಿ,ಕುದ್ರಡ್ಕ,ಪಿಲಿಗೂಡು ಫೀಡರುಗಳಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ 08.01.2019 ರಂದು ಮತ್ತು 11 ಕೆವಿ ಮುಗೆರಡ್ಕ,ಕೆಮ ...

  Read more
 • ಮೆಸ್ಕಾಂ ಪ್ರಕಟಣೆ

  ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ:  ಮೆಸ್ಕಾಂ ಇಲಾಖಾ ವತಿಯಿಂದ ಸಮಗ್ರ ಇಂಧನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ( IPDS) ಮತ್ತು ದೀನ್ ದಯಾಳ್ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ ಗ್ರಾಮ ಜ್ಯೋ ...

  ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ:  ಮೆಸ್ಕಾಂ ಇಲಾಖಾ ವತಿಯಿಂದ ಸಮಗ್ರ ಇಂಧನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ( IPDS) ಮತ್ತು ದೀನ್ ದಯಾಳ್ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ ಗ್ರಾಮ ಜ್ಯೋತಿ ಯೋಜನೆ (DDUGJY) ಅನ್ವಯ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕಿನಾದ್ಯಂತ ನಗರ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿರುವ ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವ ...

  Read more
 • ವಿದ್ಯುತ್ ನಿಲುಗಡೆ ಪ್ರಕಟಣೆ

  ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ: ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಡಿ.17 ರಂದು 110/11 ಕೆವಿ ಗುರುವಾಯನಕೆರೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಉಪಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಹೊರಡುವ 11 ...

  ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ: ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಡಿ.17 ರಂದು 110/11 ಕೆವಿ ಗುರುವಾಯನಕೆರೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಉಪಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಹೊರಡುವ 11 ಕೆವಿ ಮಡಂತ್ಯಾರ್, ಬಳ್ಳಮಂಜ ಹಾಗೂ ನಾರಾವಿ ಫೀಡರುಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10.00 ರಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3.00 ಘಂಟೆಯವರೆಗೆ ವ ...

  Read more
 • ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ: ಮೆಸ್ಕಾಂ ಜನಸಂಪರ್ಕ ಸಭೆ

  ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ:  ಮೆಸ್ಕಾಂ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಹಾಗೂ ಉಜಿರೆ ಉಪವಿಭಾಗ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಜನಸಂಪರ್ಕ ಸಭೆಯು ಇಂದು (ನ.23) ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಉಪವಿಭಾಗೀಯ ...

  ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ:  ಮೆಸ್ಕಾಂ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಹಾಗೂ ಉಜಿರೆ ಉಪವಿಭಾಗ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಜನಸಂಪರ್ಕ ಸಭೆಯು ಇಂದು (ನ.23) ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಉಪವಿಭಾಗೀಯ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಜರುಗಿತು. ಮೆಸ್ಕಾಂ  ಮಂಗಳೂರು ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನವೃತ್ತ  ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿಯರ್  ಮಂಜಪ್ಪ ಸಭೆಯ ಅಧ್ಯಕ ...

  Read more
 • ನ.23: ಮೆಸ್ಕಾಂ ಜನಸಂಪರ್ಕ ಸಭೆ

  ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ : ಮೆಸ್ಕಾಂ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಮತ್ತು ಉಜಿರೆ ಉಪವಿಭಾಗ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಜನಸಂಪರ್ಕ ಸಭೆ ನ.23 ರಂದು ಪೂರ್ವಾಹ್ನ 11.00 ಕ್ಕೆ ಬ ...

  ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ : ಮೆಸ್ಕಾಂ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಮತ್ತು ಉಜಿರೆ ಉಪವಿಭಾಗ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಜನಸಂಪರ್ಕ ಸಭೆ ನ.23 ರಂದು ಪೂರ್ವಾಹ್ನ 11.00 ಕ್ಕೆ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಉಪವಿಭಾಗ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮೆಸ್ಕಾಂ ಮಂಗಳೂರು ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನ ವೃತ್ತದ ಅಧೀಕ್ಷಕ ...

  Read more
 • ವಿದ್ಯುತ್ ನಿಲುಗಡೆ ಪ್ರಕಟಣೆ

  ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ: ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಅ.11 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10.00 ರಿಂದ ಸಂಜೆ 5.00 ಘಂಟೆಯವರೆಗೆ 33/11 ಕೆವಿ ಬೆಳ್ತ ...

  ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ: ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಅ.11 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10.00 ರಿಂದ ಸಂಜೆ 5.00 ಘಂಟೆಯವರೆಗೆ 33/11 ಕೆವಿ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಮತ್ತು ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ವಿದ್ಯುತ್ ಉಪಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಹೊರಡುವ ಎಲ್ಲಾ 11 ಕೆವಿ ಫೀಡರುಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ನಿಲುಗಡೆಯಾಗಲ ...

  Read more
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.