ಪ್ರಿಸ್ಟನ್ ನೊರೊನ್ಹಾ

pristanಮಡಂತ್ಯಾರು ಇಲ್ಲಿಯ ಪ್ರೀತಿ ಜ್ಯೂಲಿಯೆಟ್ ಪಿಂಟೊ ಮತ್ತು ಪ್ರವಿಣ್ ರೋಶನ್ ನೊರೊನ್ಹಾರವರ ಪುತ್ರ ಪ್ರಿಸ್ಟನ್ ನೊರೊನ್ಹಾ ನ 1ನೇ ವರ್ಷದ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನು ಜು.27 ರಂದು ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು.

About The Author

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.