ಇಂದು ಸೂರ್ಯನ ಸುತ್ತ ಕೌತುಕ

soorya

soorya 22

soorya 6

soorya 5

soorya 4

soorya 3

soorya 2

soorya 1

soorya

 

ಇಂದು ಆಕಾಶದತ್ತ ನೋಡಿದರೆ ಸೂರ್ಯನ ಸುತ್ತ ಕೌತುಕ ದೃಶ್ಯ ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ. ಸುತ್ತಲೂ ವೃತ್ತಾಕಾರವಾಗಿ ಸುತ್ತುವರಿದಿದ್ದು ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿದೆ.

About The Author

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.