ನಾರಾವಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವಾರ್ಡ್ 3ಮತ್ತು 4ನೇ ಬಿಜೆಪಿ ಬೆಂಬಲಿತ ವಿಜೇತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು

ನಾರಾವಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವಾರ್ಡ್ 3 ಮತ್ತು 4ನೇ  ಬಿಜೆಪಿ ಬೆಂಬಲಿತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಾಗಿ  ನಾರಾಯಣ ಪೂಜಾರಿ 365, ಮಮತಾ 333, 4 ನೇ ವಾರ್ಡ್ ನಿಂದ ಸುಮಿತ್ರ 527,  ವಸಂತ 522, ಉದಯ ಹೆಗ್ಡೆ 502   ಮತಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ವಿಜಯಶಾಲಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

About The Author

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.