ಕುವೆಟ್ಟು ಗ್ರಾ.ಪಂ 3ನೇ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವಿಜೇತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು

ಕುವೆಟ್ಟು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ 3ನೇ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಬಿಜೆಪಿ ಬೆಂಬಲಿತ ಗಣೇಶ್ ಕೆ. (303), ರಚನ ಕೆ. (286), ಮತಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಜಯಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

About The Author

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.