ಲಾಯಿಲ ಗ್ರಾ.ಪಂ: ಲಾಯಿಲ 2 ಕ್ಷೇತದ ವಿಜೇತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು

ಲಾಯಿಲ 2ನೇ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಬಿ.ಜೆ.ಪಿ ಬೆಂಬಲಿತರಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದ್ದ ಚಿದಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ(337) ಮತ್ತು ಆಶಾ ಬೆನಡಿಕ್ಟ್ ಸಲ್ದಾನ(293) ಮತಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಜಯಶಾಲಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ

About The Author

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.