ಉಜಿರೆ ನೀರು ಚಿಲುಮೆ ಬಳಿ ಅಪರಿಚಿತ ಶವ ಪತ್ತೆ

ಉಜಿರೆ ನೀರಚಿಲುಮೆ ಬಳಿ ಅಪರಚಿತ ಶವ ಪತ್ತೆ ಉಜಿರೆ : ಇಲ್ಲಿಯ ಸಿದ್ದವನ ನರ್ಸರಿ ನೀರಚಿಲುಮೆ ಬಳಿ (61) ವರ್ಷ ಅಪರಿಚಿತ ಶವ ನ. 21ರಂದು ಪತ್ತೆ ಯಾಗಿದೆ. ವಾರೀಸುದಾರರು ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಸಂಪರ್ಕರಿಸುವಂತ್ತೆ ಕೋರಲಾಗಿದೆ

About The Author

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.