HomePage_Banner_
HomePage_Banner_
HomePage_Banner_

ದಶಕಗಳೇ ಕಳೆದರೂ ದುರಸ್ತಿಯಾಗದ ಮಾಲಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ಕರಣಿಕರ ಕಚೇರಿ

ಮಾಲಾಡಿ: ಇಲ್ಲಿಯ ಮಾಲಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್, ಬೃಹತ್ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ಭೂ ಪ್ರದೇಶ ಹೊಂದಿದೆ. ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಯ ಕಾರ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಹಾಗೂ ಜನ ಸಾಮಾನ್ಯರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳತ್ತ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಯ ಕಛೇರಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯದಿಂದ ವಂಚಿತವಾಗಿದೆ. ಹಲವಾರು ಮೂಲ ದಾಖಲೆಗಳು-ನಕ್ಷೆಗಳು ಹಾಗೂ ಜನ ಸಾಮಾನ್ಯರ ಭೂ ಪ್ರದೇಶದ ಮಾಹಿತಿಯ ಕಡತಗಳು ಈ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಭದ್ರವಾದ ಬಾಗಿಲೇ ಇಲ್ಲದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ಇಲಾಖೆಯ ಕಚೇರಿಗಿದೆ. ಕಚೇರಿಯ ಬಾಗಿಲು, ಈಗಲೋ ಆಗಲೋ ಮುರಿದು ಬೀಳುವ ಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಬಾಗಿಲು ದುರ್ಬಲವಾಗಿ ಹಲವು ದಶಕಗಳೇ ಸಂದರೂ ಮುಖ್ಯ ಕಚೇರಿಯ ದ್ವಾರವೇ ಗೆದ್ದಲು ಹಿಡಿದು ಬೃಹತ್ ರಂದ್ರ ಬಿದ್ದಿದ್ದು, ಕಳೆದ 10 ವರ್ಷದಿಂದ ಇದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ಸಂಬಂಧ ಪಟ್ಟವರು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.

About The Author

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.