ವಿಶೇಷ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಮತದಾರರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತಿರುವ ಮತಗಟ್ಟೆಗಳು

ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ: ಕೊಲ್ಪೆದಬೈಲು ಮಾಲಾಡಿ ಚುನಾವಣಾ ಮತಗಟ್ಟೆಯು ವಿಶೇಷ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಲಂಕೃತಗೊಂಡು ಮತದಾರರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತಿದೆ.

ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಮಾದರಿ ಹಿ.ಪ್ರಾ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 109 (ಸಖಿ ಬೂತ್) ಮತಗಟ್ಟೆಯು ವಿಶೇಷ ಪಾರಂಪರಿಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಲಂಕೃತಗೊಂಡು ಮತದಾರರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತಿದೆ

About The Author

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.