ಪ್ರದ್ಯುನ್.ಪಿ.

ಕೊಯ್ಯೂರು: ಪುರಂದರ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮತಿ ಜಯಂತಿ ರವರ ಪುತ್ರ ಪ್ರದ್ಯುನ್.ಪಿ. ಇವರ 5 ನೇ ವರ್ಷದ ಹುಟ್ಟು ಹಬ್ಬವನ್ನು ಮಾ.23 ರಂದು ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು.

About The Author

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.