ಚಿನ್ಮಯಿ

ಮದೆ ಗ್ರಾಮ ಕೋಳು ಮುಡಿಯಾನ  ಸುಂದರ ಮತ್ತು ಪದ್ಮಾವತಿ ದಂಪತಿಗಳ ಪುತ್ರಿ ಚಿನ್ಮಯಿಯ ೧೦ನೇ ವರ್ಷದ ಹುಟ್ಟು ಹಬ್ಬವನ್ನು ಕೊಳು ಮುಡಿಯಾನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು. 

chinmai brdy

About The Author

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.