ಕೋಲಾರದಲ್ಲಿ ವೇಗದ ನಡಿಗೆ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಅಖಿಲ ಮಜಿಕೋಡಿ ನೂತನ ದಾಖಲೆ.

112015-16 ನೇ ಸಾಲಿನ ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಮಟ್ಟದ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಅಖಿಲ ಮಜಿಕೋಡಿ ೫ ಕಿ.ಮೀ. ದೂರ ವೇಗ ನಡಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನೂತನ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನಿಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ಇವರು ಈ ದೂರವನ್ನು 31.45 ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸಿ ಈ ಹಿಂದೆ 2003-04 ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ರಂಜಿತ ಬೆಂಗಳೂರುರವರ 34.06 ಸಮಯದ ದಾಖಲೆಯನ್ನ ಸರಗಟ್ಟಿ ರಾಷ್ಠ್ರೀಯ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೂ ೧೦ ಕಿ.ಮೀ. ಓಟದಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದು ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕ್ರೀಡಾ ಕೂಟಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈಕೆ ಪೆರಾಜೆ ಗ್ರಾಮದ ನಾರಾಯಣ ಮಜಿಕೋಡಿ ಮತ್ತು ರತ್ನಾವತಿ ದಂಪತಿಗಳ ಪುತ್ರಿ. ಈಕೆ ದೊಡ್ಡಣ್ಣ ಬರಮೇಲು ಹಾಗೂ ಆಳ್ವಾಸ್ ಕಾಲೇಜಿನ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿದೇಶಕ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಗುತ್ತಿಗಾರುರವರಿಂದ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದಿರುತ್ತಾಳೆ.

About The Author

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.