೨೦೧೬ನೇ ಸಾಲಿನ ದ್ವಿತೀಯ ಪಿಯು ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಅಂತಿಮ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ

 ೨೦೧೬ ನೇ ಸಾಲಿನ ದ್ವಿತೀಯ ಪಿಯು ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಅಂತಿಮ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡಿದೆ.ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡಿದ್ದು, ಮಾರ್ಚ್ ೧೧ ರಿಂದ ಮಾರ್ಚ್ ೨೮ರವರೆಗೆ ದ್ವಿತೀಯ ಪಿಯು ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಯಲಿದೆ.
ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ
ಮಾರ್ಚ್ ೧೧ ರಿಂದ ಮಾರ್ಚ್ ೨೮ರವರೆಗೆ
ದ್ವಿತೀಯ ಪಿಯು ಪರೀಕ್ಷೆ
ಮಾರ್ಚ್ ೧೧ ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್
ಮಾರ್ಚ್ ೧೨ಇತಿಹಾಸ, ಗಣಕ ವಿಜ್ಞಾನ
ಮಾರ್ಚ್ ೧೪ ಭೂಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರ, ಗಣಿತ
ಮಾರ್ಚ್ ೧೫ ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಗಣಿತ
ಮಾರ್ಚ್ ೧೬ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ, ಭೂಗರ್ಭಶಾಸ್ತ್ರ
ಮಾರ್ಚ್ ೧೭ ಮನಶಾಸ್ತ್ರ, ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ
ಮಾರ್ಚ್ ೧೮ ತರ್ಕಶಾಸ್ತ್ರ, ಶಿಕ್ಷಣ
ಮಾರ್ಚ್ ೧೯ ಐಚ್ಛಿಕ ಕನ್ನಡ, ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರ, ಗೃಹವಿಜ್ಞಾನ
ಮಾರ್ಚ್ ೨೧ ವ್ಯವಹಾರ ಅಧ್ಯಯನ, ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ
ಮಾರ್ಚ್ ೨೨ ಮರಾಠಿ, ಉರ್ದು, ಸಂಸ್ಕೃತ, ಫ್ರೆಂಚ್
ಮಾರ್ಚ್ ೨೩ ಹಿಂದಿ, ತೆಲುಗು
ಮಾರ್ಚ್ ೨೪ ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ, ಲೆಕ್ಕಶಾಸ್ತ್ರ
ಮಾರ್ಚ್ ೨೬ ಇಂಗ್ಲಿಷ್
ಮಾರ್ಚ್ ೨೮ ಕನ್ನಡ, ತಮಿಳು, ಮಲೆಯಾಳಂ, ಅರೆಬಿಕ್

About The Author

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.