ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ವಲಯ ಅರಣ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು

 • ಶ್ರೀಮಂಜುನಾಥ್(ವಲಯ ಅರಣ್ಯಅಧಿಕಾರಿ): 9481390040
 • ಶ್ರೀ ಅಜಿತ್‌ಕುಮಾರ್.ಕೆ.(ಉಪವಲಯ ಅರಣ್ಯಅಧಿಕಾರಿ): 9449424426
 • ಶ್ರೀರೆಜಿ ಇ.ಎಂ(ಉಪವಲಯ ಅರಣ್ಯಅಧಿಕಾರಿ): 9448626766
 • ಶ್ರೀ ಶಿವಶಂಕರ(ಉಪವಲಯ ಅರಣ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿ): 9483923483
 • ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಹೆಚ್.ಜಿ(ಉಪವಲಯ ಅರಣ್ಯಅಧಿಕಾರಿ.: 9964085851
 • ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ ಕಾಂಬಲೆ(ಉಪವಲಯ ಅರಣ್ಯಅಧಿಕಾರಿ): 9448152322
 • ಶ್ರೀ ನವೀನ್‌ಕುಮಾರ್ ಬಿ.(ಉಪವಲಯ ಅರಣ್ಯಅಧಿಕಾರಿ): 8277060048
 • ಶ್ರೀ ದಿನೇಶ್(ದ್ವೀತಿಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು): 9845780565
 • ಶ್ರೀ ರಾಜೇಶ್ ಮಾವಿನಕಟ್ಟೆ(ಕಛೇರಿ ಲಿಪಿಕ ಸಹಾಯಕರು): 9448725646
 • ಶ್ರೀಮತಿ ವಸಂತ(ಡಿ ಗ್ರೂಪ್ ನೌಕರರು): 8762056559
 • ಶ್ರೀ ಧರ್ಣಪ್ಪ .ಕೆ.ಎ(ಅರಣ್ಯ ರಕ್ಷಕ): 9483407572
 • ಶ್ರೀ ಧನಂಜಯ .ಕೆ(ಅರಣ್ಯ ರಕ್ಷಕ).: 8762541783
 • ಶ್ರೀ ಲೋಕಯ್ಯ .ಕೆ (ಅರಣ್ಯ ಕಾವಲುಗಾರ)
 • ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ ನಾಯ್ಕ್ (ಅರಣ್ಯ ರಕ್ಷಕ): 9483237085
 • ಶ್ರೀ ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್.ಯು(ಅರಣ್ಯ ರಕ್ಷಕ): 8762881543
 • ಶ್ರೀ ಮಾಲತೇಶ್ ಅಳಲಗೇರಿ(ಅರಣ್ಯ ರಕ್ಷಕ): 8970838819
 • ಶ್ರೀ ವೀರ ಭದ್ರಯ್ಯ ಹೆಚ್.ಕರಣಿಮಠ(ಅರಣ್ಯ ರಕ್ಷಕ): 9482660734
 • ಶ್ರೀ ಹಾಜಿಪಾಷ (ಅರಣ್ಯ ರಕ್ಷಕ): 9880011740
 • ಶ್ರೀ ಅಶೋಕ(ಅರಣ್ಯ ರಕ್ಷಕ): 9538863814
 • ಶ್ರೀ ಮನೋಹರ ಪಿ.ಬಿ.(ಅರಣ್ಯ ರಕ್ಷಕ): 9449922338
 • ಶ್ರೀ ಮೌನೇಶ್‌ಮಾಳೇರ(ಅರಣ್ಯ ರಕ್ಷಕ): 9880254931
 • ಶ್ರೀ ಶೀನಪ್ಪ ಗೌಡ .ಕೆ.(ಅರಣ್ಯ ರಕ್ಷಕ): 9480032524

About The Author

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.