ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ

ಸುದ್ದಿ ಬಿಡುಗಡೆ ವಾರಪತ್ರಿಕೆ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ

ಶ್ರೀ ಗುರುನಾರಾಯಣ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಂಕೀರ್ಣ,
ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ
ದೂರವಾಣಿ: 08256-232211
Email: [email protected]

ಸುದ್ದಿ ಶಿಕ್ಷಣ, ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರ,
ಸುವರ್ಣ ಶಾಪಿಂಗ್ ಆರ್ಕೇಡ್ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ
ದೂರವಾಣಿ : 08256-232911.
Email : [email protected]

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.