ಮೆಡಿಕಲ್

ಜಗದೀಶ ಎ
ಶ್ರೀಶಕ್ತಿ ಮೆಡಿಕಲ್ಸ್
ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ. ಮೊ 9449770717

ಕೆ. ಕೇಶವ ಭಟ್
ಅಮರ್‌ಡ್ರಗ್ ಹೌಸ್
ಉಜಿರೆ. ಮೊ:9740936814, 9480481907

ಕೆ.ಎ ನವೀನ್‌ಚಂದ್ರ
ಕಜೆಕಾರ್ ಮೆಡಿಕಲ್ಸ್
ಎಸ್.ಡಿ.ಎಮ್. ಕಾಲೇಜು ರೋಡ್ ಉಜಿರೆ. ಮೊ: 944818886

ಶ್ರೀಶಾ ಕೆ.
ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಮೆಡಿಕಲ್ಸ್
ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ. ಮೊ :9880244530

ಪ್ರಕಾಶ್ ಮೂಲ್ಯ. ಹೆಚ್
ಶ್ರೀ ಮಹಾಗಣಪತಿ ಎಂಟರ್‌ಪ್ರೈಸಸ್ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ 9448842641

ರವಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಎಮ್.
ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ ಮೆಡಿಕಲ್ಸ್
ನಾರಾವಿ. ಮೊ:9902694066

ಜಯ ಭಾರದ್ವಾಜ್
ಮಂಜುಶ್ರೀ ಮೆಡಿಕಲ್ಸ್
ವೇಣೂರು ಮೊ :9448911003

ರಮಾನಂದ
ಬಿ.ಎಂ ಮೆಡಿಕಲ್ಸ್
ಉಜಿರೆ ಮೊ: 9449662154

ಸುಜಿತ್ ಎಂ. ಭಿಡೆ
ಭಿಡ್ ಮೆಡಿಕಲ್ಸ್
ಕಕ್ಕಿಂಜೆ-ಮುಂಡಾಜೆ
ಮೊ :9880968849

ಗಣಪತಿ ಭಟ್
ಅಮರ್ ಡ್ರಗ್‌ಹೌಸ್
ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಮೊ: 9448501484

ಮಾಧವ ಗೌಡ
ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ್ ಮೆಡಿಕಲ್ಸ್ ಸಂತೆಕಟ್ಟೆ
ಮೊ: 9448901767

ಭಾಸ್ಕರ
ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ ಎಂಟರ್‌ಪ್ರೈಸಸ್
ಗುರುವಾಯನಕೆರೆ
ಮೊ: 9448815110, 9448631190

ಎಸ್. ಸಲೀಮ್
ಅಮೃತ್ ಮೆಡಿಕಲ್ಸ್, ಜಿನಪ್ರಸಾದ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್
ವೇಣೂರು, 9448153234,8971356440

ಎಮ್ ದಾಮೋದರ ಪ್ರಭು
ವಿಘ್ನೇಶ್ ಮೆಡಿಕಲ್ಸ್
ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಮೊ:9448153234

ಪದ್ಮ
ಬಲ್ಲಾಳ್ ಮೆಡಿಕಲ್ಸ್ ಮಡಂತ್ಯಾರ್
9449259631

ಕಾಶೀನಾಥ್ ಎಂ.ಕೆ
ಶ್ರೀಬೆನಕ ಮೆಡಿಕಲ್ಸ್
ಗುರುವಾಯನಕೆರೆ ಮೊ: 9880423760

ವಿಷ್ಣು ಭಟ್
ಧರ್ಮಶ್ರೀ ಮೆಡಿಕಲ್ಸ್ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ
ಮೊ: 9448501414

ಸೇಸಪ್ಪ. ಎಂ
ಗಣೇಶ ಮೆಡಿಕಲ್ಸ್
ಮಡಂತ್ಯಾರು ಮೊ: 9480203823

ಗುರುರಾಜ್ ಪಡ್ವೆಟ್ನಾಯ
ಗುರುದೇವ್ ಮೆಡಿಕಲ್ಸ್
ಉಜಿರೆ. ಮೊ:9481754779

ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್
ಮಹಾವೀರ್ ಮೆಡಿಕಲ್ಸ್
ಮಡಂತ್ಯಾರ್ ಮೊ: 9480289192

ಮುರಳೀಧರ್ ಶೆಟ್ಟಿ
ಸುರಕ್ಷಾ ಮೆಡಿಕಲ್ಸ್
ಪುಂಜಾಲಕಟ್ಟೆ ಮೊ: 9449727604

ರಘುನಾಥ ದಾಮ್ಲೆ
ವಿನಯ ಮೆಡಿಕಲ್ಸ್
ಅಳದಂಗಡಿ ಮೊ:9448982755

ಪ್ರಕಾಶ್ ಗೌಡ
ಗುರುಕೃಪಾ ಮೆಡಿಕಲ್ಸ್
ಉಜಿರೆ. ಮೊ: 8197808164

ರಜತ್ ರಾವ್
ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ಮೆಡಿಕಲ್ಸ್
ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮೊ: 9632601831

ಅನಿಮೋಲ್ ಬೆನ್ನಿಚನ್
ಅನುಗ್ರಹ ಮೆಡಿಕಲ್ಸ್,
ಉಜಿರೆ ಮೊ: 9901722902, 9449449221

ವಿನಯ್ ಎಸ್.ಎನ್
ಸುರಕ್ಷಾ ಮೆಡಿಕಲ್ಸ್
ನಾರಾವಿ, ಮೊ.9480583206

ಸುಜಿತ್ ಎಂ. ಭಿಡೆ
ಭಿಡೆ ಮೆಡಿಕಲ್ಸ್
ಕಕ್ಕಿಂಜೆ, ಮೊ: 9880968849

ಶ್ರೀಧರ್ ಕೆ.ವಿ
ಸುರಕ್ಷಾ ಮೆಡಿಕಲ್ಸ್
ಉಜಿರೆ, ಮೊ: 9448770101

ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಪಿ.ಎಂ
ಶಿವಗಣೇಶ್ ಮೆಡಿಕಲ್ಸ್
ಮೋಹನ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕೊಕ್ಕಡ
ಮೊ: 9449103684, 990233822

ಎಂ. ವೆಂಕಟರಮಣ ಭಟ್
ಚಂದ್ರ ಮೆಡಿಕಲ್ಸ್
ಗುರುವಾಯನಕೆರೆ, ಮೊ:9902178579

ಶಿವ ಕುಮಾರಿ
ವಿಜಯ್ ಮೆಡಿಕಲ್ಸ್
ಅರಸಿನಮಕ್ಕಿ ಮೊ: 9483920581

ಸುರೇಶ್
ಅಶ್ವಿನಿ ಮೆಡಿಕಲ್ಸ್
ಅಳದಂಗಡಿ ಮೊ: 9449103923, 9901101023

ದಿನೇಶ್
ಮೆಡಿಕೇರ್ ಮೆಡಿಕಲ್ಸ್
ಕಕ್ಕಿಂಜೆ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾ|
ಮೊ: 9449923873,9449700930

ಸಂತೋಷ್
ಸಿಂಧೂರ ಮೆಡಿಕಲ್ಸ್, ಕಲ್ಲೇರಿ
ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಮೊ: 9448250684

ರಾಜೇಶ್ ಗೌಡ
ಬಾಲಾಜಿ ಮೆಡಿಕಲ್ಸ್
ಕಕ್ಕಿಂಜೆ, ಮೊ: 99016211406,9901621406

ಸ್ಟೀವ್ ಅಂದ್ರಾದೆ
ಸೇಕ್ರೆಡ್ ಹಾರ್ಟ್ ಮೆಡಿಕಲ್ಸ್
ಮಡಂತ್ಯಾರು ಮೊ.9844570693

ಕೃಷ್ಣ.ಬಿ
ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಎಂಟರ್‌ಪ್ರೈಸಸ್
ಕಾಶಿಬೆಟ್ಟು ಲಾಲ,
ಮೊ: 9611202621

ಈಶ್ವರ್
ಮದ್ದಡ್ಕ ಮೆಡಿಕಲ್ಸ್
ಮದ್ದಡ್ಕ ಮೊ: 9535891047

ಸುವೀನ್ .ಡಿ
ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಮೆಡಿಕಲ್ಸ್
ಕೊಕ್ಕಡ, ಮೊ: 9900393269

ರಮೇಶ್
ಬೆಸ್ಟ್ ಮೆಡಿಕಲ್ಸ್
ಗೇರುಕಟ್ಟೆ, ಮೊ: 9663879310

ಸುದೀಪ್
ಸಾಯಿ ಮೆಡಿಕಲ್ಸ್
ಗುರುವಾಯನಕೆರೆ, ಮೊ: 9900393269

ಮಹಮ್ಮದ್ ಸಿರಾಜ್
ಸಿಟಿ ಮೆಡಿಕಲ್ಸ್
ಪುಂಜಾಲಕಟ್ಟೆ, ಮೊ.7259313706

ಕೃಷ್ಣ
ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಮೆಡಿಕಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಜನರಲ್ ಸ್ಟೋರ್‍ಸ್
ಉಜಿರೆ, ಮೊ: 7996838018

ಅಶ್ವಿನಿ ಡಿ.
ಶ್ರೀ ಸನ್ನಿಧಿ ಮೆಡಿಕಲ್ಸ್, ಸಂತೆಕಟ್ಟೆ
ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ, ಮೊ:9483906099

ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ
ಗಣೇಶ್ ಮೆಡಿಕಲ್ಸ್
ಸೋಮಂತಡ್ಕ, ಮುಂಡಾಜೆ
ಮೊ:9880943278,8494873377

ಅಝರುದ್ದೀನ್
ಯುನೈಟೆಡ್ ಫಾರ್ಮಾ
ಮಡಂತ್ಯಾರು, ಮೊ: 9845382920

ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ ಎಂ.
ಚೇತನ ಮೆಡಿಕಲ್ಸ್
ಹಳೆಪೇಟೆ ಉಜಿರೆ
ಮೊ: 9448155954

ಪ್ರಕಾಶ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್
ಎಸ್.ಎ ಮೆಡಿಕಲ್ಸ್
ಉಜಿರೆ, ಮೊ: 9844020229

ಧರಣೇಂದ್ರ ಎನ್. ಜೈನ್
ಶ್ರೀ ಶಾರದಾ ಮೆಡಿಕಲ್ಸ್, ಕಾಯರ್ತಡ್ಕ
ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮೊ: 9481381940

ಸತೀಶ್ ಗೌಡ
ಗುತ್ತು ಮೆಡಿಕಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಜನರಲ್ ಸ್ಟೋರ್‍ಸ್
ಎಸ್.ಡಿ.ಎಂ ಕಾಲೇಜು ರೋಡ್ ಉಜಿರೆ
ಮೊ: 9036248572,9686691181

ಎಂ. ಚಂದ್ರಶೇಖರ್
ಅಶ್ವಿನಿ ಮೆಡಿಕಲ್ಸ್
ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ, ಮೊ: 9481848445

 

 

 

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.