ಸತ್ಯಶ್ರೀ

sathyashriಕಳಿಯ ಗ್ರಾಮದ ದೇವಿ ಕೃಪಾ ಪೆಲತ್ತಳಿಕೆ ಇಲ್ಲಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ಗುಣವತಿ ಮತ್ತು ಕೆ.ಎನ್ ಗೌಡ ದಂಪತಿ ಪುತ್ರಿ ಸತ್ಯಶ್ರೀಯ 10ನೇ ವರ್ಷದ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನು ಅ. 22 ರಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು.

About The Author

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.