ಮುಹಿಯ್ಯುದ್ದಿನ್ ಜುಮಾ ಮಸೀದಿ & ನೂರುಲ್ ಹುದಾ ಮದರಸ ಪಿಚಲಾರು ಬಂಗಾಡಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನ ಆಚರಣೆ

madarasa ಮುಹಿಯ್ಯುದ್ದಿನ್ ಜುಮಾ ಮಸೀದಿ & ನೂರುಲ್ ಹುದಾ ಮದರಸ ಪಿಚಲಾರು ಬಂಗಾಡಿ ಇದರ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ 70ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು.
ಜಅಮಾತ್ ಉಪಾದ್ಯಕ್ಷರಾದ ಅಝೀಝ್ ಸಾಹೇಬ್ ಜಅಮಾತ್ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ವಝೀರ್ ಮಹಮ್ಮದ್ ಉಸ್ತಾದರುಗಳಾದ ಸಿರಾಜುದ್ದಿನ್ ಸಖಾಫಿ ಸುಲೈಮಾನ್ ಮುಸ್ಲೀಯಾರ್ ಜಅಮಾತ್ ಸದಸ್ಯರು ಮದರಸ ಮಕ್ಕಳು ಸೇರಿದ್ದರು ರಾಷ್ಟ್ರ ಗೀತೆ ಹಾಡಿ ಸಿಹಿ ತಿಂಡಿ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು.

About The Author

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.