ಕಲ್ಲೇರಿ : ಮುಹುಯುದ್ದೀನ್ ಜುಮಾ ಮಸೀದಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದಿನಾಚರಣೆ

KALLERIಕಲ್ಲೇರಿ :ಮುಹುಯುದ್ದೀನ್ ಜುಮಾ ಮಸೀದಿ ಕಲ್ಲೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ವಿಜ್ರಂಭಣೆಯಿಂದ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು.

About The Author

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.