ಜೇಷ್ಮ

 123456 ಉಜಿರೆಯ ಕಲ್ಲೆ ಮನೆಯ ಶ್ರೀಮತಿ ವಿನಯ ಮತ್ತು ಸದಾನಂದ ಪೂಜಾರಿ ದಂಪತಿಗಳ ಪುತ್ರಿ ಜೇಷ್ಮಾಳ ೧೦ ನೇ ವರ್ಷದ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವು ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಉಜಿರೆಯಲ್ಲಿ ಜರುಗಿತು.

About The Author

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.