ಕ್ಷಿಪಣಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಯಶಸ್ವಿ

ವೈರಿ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಸಮರ ಕ್ಷಿಪಣಿಯನ್ನು ಮಾರ್ಗ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೇ ನಾಶ ಪಡಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವುಳ್ಳ ದೇಶೀ ನಿರ್ಮಿತ ಶಬ್ಧವೇದಿ ಪ್ರತಿಬಂಧಕ ಕ್ಷಿಪಣಿಯ(ಸೂಪರ್‌ಸಾನಿಕ್ ಇಂಟರ್‌ಸೆಪ್ಟರ್ ಕ್ಷಿಪಣಿ) ಪರೀಕ್ಷಾ ಹಾರಾಟವನ್ನು ಒಡಿಶಾ ಕರಾವಳಿಯ ತನ್ನ ಪರೀಕ್ಷಾ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಭಾನುವಾರ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಸಿತು. ವಿವಿಧ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಷಿಪಣಿಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗಾಗಿ ಈ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಹಾರಾಟ ನಡೆಸಲಾಗಿದ್ದು, ಪರೀಕ್ಷೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ರಕ್ಷಣಾ ಸಂಶೋಧನಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ(ಡಿಆರ್‌ಡಿಒ) ಮೂಲಗಳು ಹೇಳಿವೆ.

About The Author

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.