ನಾರಾವಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯಿನಿ ನೇಮಕ

Mrs Lidwin Lobo new

ನಾರಾವಿ ಚರ್ಚ್ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯಿನಿಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ವರ್ಗಾವಣೆಗೊಂಡ ಸಿಸ್ಟರ್ ಆಶಾ ಹೆಲೆನ್‌ರವರ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ನೂತನ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯಿನಿಯಾಗಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಲಿಡ್ವಿನ್ ಲೋಬೊ ಇವರನ್ನು ಕಥೋಲಿಕ್ ವಿದ್ಯಾಮಂಡಳಿ, ಮಂಗಳೂರು ಇವರು ನೇಮಕ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಶ್ರೀಮತಿ ಲಿಡ್ವಿನ್ ಲೋಬೊರವರು ಇದೇ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ೨೯ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

About The Author

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.