ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಫ್ ಮತ್ತು ಎಸ್.ವೈ.ಎಸ್. ಕಾಜೂರು ಶಾಖೆ ವತಿಯಿಂದ ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ವಿತರಣೆ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರದ ಜನಪರ ಯೋಜನೆಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ನೋಂದಣಿ ಕಾರ್ಯಗಾರ

ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಫ್ ಮತ್ತು ಎಸ್.ವೈ.ಎಸ್. ಕಾಜೂರು ಶಾಖೆ ಮತ್ತು ದರ್ಗಾ ಶರೀಫ್ ಕಾಜೂರ್ ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿ ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಆಯೋಜಿಸಿದ ಅನುಗ್ರಹ ಜನ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಇವರ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ವಿತರಣೆ ಮತ್ತು ಸರಕಾರದ ಜನಪರ ಯೋಜನೆಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ನೋಂದಣಿ ಕಾರ್ಯಗಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದೆ ದಿನ ಸುಮಾರು 250 ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಫಲಾನುಭಾವಿಗಳು ಉಪಯೋಗವನ್ನು ಪಡೆದು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿರುವುದು ಮೆಚ್ಚುಗೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದ್ದು ಸುಮಾರು ೫೦೦ ರಷ್ಟು ಜನರು ಟೋಕನ್ ಪಡೆದಿದ್ದು ಆಯುಷ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಭಿಯಾನ ನಾಳೆಯು ಮುಂದುವರಿಯಲಿದೆ. ಕಾಜೂರು ಕಿಲ್ಲೂರ್ ದಿಡುಪೆ ಕುಕ್ಕಾವು ಜಿ ನಗರ ಪೇರ್ದಡಿ ಆಸುಪಾಸಿನ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಈ ಶಿಭಿರವು ಬಹಳ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಆಯೋಜಕರು ಜನರ ಪ್ರಶಂಸೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿರುತ್ತರೆ.

About The Author

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.