ಜಿ.ಪಂ ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಪ್ರಭಾಚಂದ್ರ ಜೈನ್ ನಿಧನ

ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ: ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಜಿ.ಪಂ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಉಪ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 20 ವಷ೯ಗಳ ಕಾಲ ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಪ್ರಭಾಚಂದ್ರ ಜೈನ್ (55ವ) ಅವರು ಮೇ 21ರಂದು ಅಲ್ಪ ಕಾಲದ ಅಸೌಖ್ಯದಿಂದ ಬಳಲಿ ನಿಧನರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಶಾಂತಿರಾಜ್ ಜೈನ್ ಅವರ ಪುತ್ರರಾದ ಇವರು 1988ರಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಜಿ.ಪಂ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಉಪ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿ 20 ವಷ೯ಗಳ ಕಾಲ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿಗೆ ವಗಾ೯ವಣೆಗೊಂಡಿದ್ದರು.

ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂಟ್ವಾಳದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವಷ೯ ಕಾಯ೯ನಿವ೯ಹಿಸಿದ್ದು,  ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯಕ ಕಾಯ೯ನಿವ೯ಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿ ಭಡ್ತಿಯಾಗಿ ತುಮಕೂರಿಗೆ ವಗಾ೯ವಣೆ ಗೊಂಡರೂ ಅಸೌಖ್ಯದ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿರಲಿಲ್ಲ.

ಮೃತರು ಪತ್ನಿ, ಓವ೯ ಪುತ್ರಿ, ಓವ೯ ಪುತ್ರನನ್ನು ಅಗಲಿದ್ದಾರೆ.

About The Author

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.