HomePage_Banner_
HomePage_Banner_
HomePage_Banner_

ರೇಷನ್‌ಗೆ ಒಟಿಪಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ…

ನಾರಾವಿಯಲ್ಲಿ ಪಡಿತರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ

ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ: ರೇಷನ್ ಪಡೆಯಬೇಕಾದರೆ ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರ ತಂಬ್ ಪಡೆಯಬೇಕೆಂಬ ನಿಯಮ ಇದ್ದುದನ್ನು ಸಡಿಲಗೊಳಿಸಿದ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ ಕುಟುಂಬದ ಯಾರಾದರೊಬ್ಬರ ಮೊಬೈಲ್ ಪೋನ್‌ಗೆ ಒಟಿಪಿ ಕಳಿಸುವ ವಿಧಾನ ಪ್ರಕಟಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರು ಹೊರದೇಶ ಅಥವಾ ದೂರುದ ಊರುಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಕಿಯಾಗಿರುವ ಸ್ಥಿತಿ ಇರಬಹುದು ಎಂದು ಯಾರ ಮೊಬೈಲಿಗಾದರೂ ಸರಿ ಒಟಿಪಿ ಸೆಂಟ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ರೇಷನ್ ವಿತರಣೆಗೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.

ರೇಷನ್ ಅಂಗಡಿ ಮುಂದೆ ರೇಶನ್‌ಗಾಗಿ ಜನ ಸಾಲುಗಟ್ಟಿ ನಿಂತಿದ್ದುದರಿಂದ ತಹಶಿಲ್ದಾರರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದಾಗ ಅವರು ಈ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

About The Author

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.