ಮಡಂತ್ಯಾರಿನ ರೋಹನ್ ಲುವಿಸ್ ರವರಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯುವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ

ಮಡಂತ್ಯಾರು: ಭಾರತೀಯ ಕಥೋಲಿಕ್ ಯುವಸಂಚಾಲನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮಿತಿ ಹಾಗೂ ಭಾರತೀಯ ಕಥೋಲಿಕ್ ಬಿಷಪರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮ್ಮೇಳನ ಇವರ ವತಿಯಿಂದ ವಿವಿಧ ಕ್ಶೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆಗೈದ ಯುವ ಸಾಧಕರಿಗೆ ನೀಡಲ್ಪಡುವ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯುವ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಮಡಂತ್ಯಾರು ಭಾರತೀಯ ಕಥೋಲಿಕ್ ಯುವಸಂಚಾಲನ ಘಟಕದ ಸದಸ್ಯರಾದ ರೋಹನ್ ಲುವಿಸ್ ಇವರಿಗೆ ಲಭಿಸಿದೆ.
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯುವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ-204* ವಿಜೇತ ರೋಹನ್ ಲುವಿಸ್ ಇವರು ಭಾರತೀಯ ಅಂಚೆ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಆಂಚೆ ಸಹಾಯಕರಾಗಿ ಸೇವೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದು, ಇವರ ಈ ಸಾಧನೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಭಾರತೀಯ ಕಥೋಲಿಕ್ ಯುವಸಂಚಾಲನ ಮಡಂತ್ಯಾರು ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ, ಘಟಕದಲ್ಲಿ, ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಮಂಗಳೂರು ಧರ್ಮಪ್ರಾಂತ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.

About The Author

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.