ಸೈಂಟ್ ಆಂಟೊನಿ ಪ. ಪೂ ಕಾಲೇಜು ನಾರಾವಿ ಶೇ. 95

Advt_NewsUnder_1
Advt_NewsUnder_1
Advt_NewsUnder_1
Advt_NewsUnder_1
Advt_NewsUnder_1
Advt_NewsUnder_1
Advt_NewsUnder_1

ಸೈಂಟ್ ಆಂಟೊನಿ ಪ. ಪೂ ಕಾಲೇಜಿನ ಮೂಲಕ ಕಲಾ, ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗದಿಂದ ಒಟ್ಟು 159 ಮಂದಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ 151 ಮಂದಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗುವ ಮೂಲಕ ಶೇ. 95 ಫಲಿತಾಂಶ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಕಲಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 22 ಮಂದಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆದಿದ್ದು 21 ಮಂದಿ ಪಾಸಾಗಿ ಶೇ. 95.45ಫಲಿತಾಂಶ ಬಂದಿದೆ. 543 ಅಂಕ ಪಡೆದ ಆಲಿಶಾ ಮರಿಯಾ ತರಗತಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ವಾಣಿಜ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 96 ಮಂದಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆದಿದ್ದು 93 ಮಂದಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಶೇ. 97 ಫಲಿತಾಂಶ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅಶ್ವಥ್ ಅವರು 574 ಅಂಕ ಪಡೆದು ತರಗತಿಗೆ ಮೊದಲಿಗನೆನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತೆಯೇ
ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 41 ಮಂದಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಎದುರಿಸಿ 37 ಮಂದಿ ಪಾಸಾಗುವ ಮೂಲಕ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಶೇ. 91 ಫಲಿತಾಂಶ ಬಂದಿದೆ.
ಈ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶುಭಾಶಿಣಿ ಅವರು 557 ಅಂಕ ಪಡೆದು ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.

Advt_NewsUnder_2
Advt_NewsUnder_2

About The Author

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.