HomePage_Banner_
HomePage_Banner_
HomePage_Banner_

ವಾಣಿ ಪ.ಪೂ ಕಾಲೇಜು ಬೆಳ್ತಂಗಡಿಗೆ ಶೇ. 93.59 ಫಲಿತಾಂಶ

ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಹಳೆಕೋಟೆಯಲ್ಲಿರುವ ವಾಣಿ ಪ. ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 406 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ೩೮೦ ಮಂದಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗುವ ಮೂಲಕ ಶೆ. 93.59 ಫಲಿತಾಂಶ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಲಾವಿಭಾಗದಿಂದ33 ಮಂದಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆದು ಎಲ್ಲರೂ ಪಾಸಾಗುವ ಮೂಲಕ ಈ ಬಾರಿಯೂ ಸತತ 4 ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಶೇ. 100 ಫಲಿತಾಂಶ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದೆ.
ಒಟ್ಟು ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ 47 ಮಂದಿ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷ್‌ನಲ್ಲಿ 281 ಮಂದಿ ಪ್ರಥಮ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ, 45 ಮಂದಿ ದ್ವಿತೀಯ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು 8 ಮಂದಿ ತೃತೀಯ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕಲಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗೌತಮಿ 540ಅಂಕ ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ತರಗತಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ವಾಣಿಜ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 238 ಮಂದಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆದಿದ್ದು 230 ಮಂದಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಮೂಲಕ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ 96.60 ಫಲಿತಾಂಶ ಬಂದಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ 30 ಮಂದಿ ಉನ್ನತ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ, 168 ಮಂದಿ ಪ್ರಥಮ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ, 27 ಮಂದಿ ದ್ವಿತೀಯ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು5 ಮಂದಿ ತೃತೀಯ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಸಾಗಿದ್ದಾರೆ. ವಾಣಿಜ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೀಶ್ಮಾ ಎಮ್.ಜಿ ಅವರು 571ಅಂಕ ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನಿಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 13.5 ಮಂದಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆದಿದ್ದು 118 ಮಂದಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಮೂಲಕ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ 86.66 ಫಲಿತಾಂಶ ಬಂದಿದೆ. 14 ಮಂದಿ ಉನ್ನತ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ, 92 ಮಂದಿ ಪ್ರಥಮ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ, 10 ಮಂದಿ ದ್ವಿತೀಯ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು2 ಮಂದಿ ತೃತೀಯ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ವಿಭಾಗದ ವಿಮರ್ಷಾ ಅವರು579 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಪ್ರಥಮರೆನಿಸಿದ್ದಾರೆ.

About The Author

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.