ಚಿತ್ರ ಕಲಾ ಪರೀಕ್ಷೆ ಅನುಗ್ರಹ ಶಾಲೆಗೆ ಶೇಕಡಾ 100 ಫಲಿತಾಂಶ

ಉಜಿರೆ: ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣ ಪರೀಕ್ಷಾ ಮಂಡಳಿ (ಇತರೇ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು) ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರು ನಡೆಸಿದ ಚಿತ್ರಕಲಾ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಅನುಗ್ರಹ ಶಾಲೆಗೆ ಶೇಕಡಾ 100 ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹಾಜರಾದ 16 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ 9 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಉನ್ನತ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ6 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರಥಮ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಓರ್ವ ದ್ವಿತೀಯ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.
ಹೈಯರ್ ಗ್ರೇಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಂಜುನಾಥ ಮತ್ತು ಎ. ವಿನಯ್ ಶನ್‌ಮುಖ್ ಕ್ರಮವಾಗಿ ತಾಲೂಕಿಗೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಮತ್ತು ಒಂಬತ್ತನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡಕೊಂಡಿದ್ದು ಲೋಯರ್ ಗ್ರೇಡ್ ನಲ್ಲಿ ನಿವೇದ್ ಪಟೇಲ್ ಎಂ. , ಅಭಿನ್ ಜೆ ಅಗಸ್ಟಿನ್, ವಚನ್ ಎನ್ ಜೆ, ಹಾಗೂ ಅಚಲ್.ಎನ್. ಪೂಜಾರಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಕ್ರಮವಾಗಿ ದ್ವಿತೀಯ, ಆರನೇ, ಏಳನೇ ಹಾಗೂ ಒಂಬತ್ತನೇ ಸಾನಗಳನ್ನು ಪಡಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಶಾಲೆಯ ಚಿತ್ರಕಲಾ ಶಿಕ್ಷಕ ಜಯರಾಂ.ಕೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ.

About The Author

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.