HomePage_Banner_
HomePage_Banner_
HomePage_Banner_
HomePage_Banner_
HomePage_Banner_
HomePage_Banner_

ಐ.ಸಿ.ವೈ.ಎಮ್ ಮಡಂತ್ಯಾರು ಘಟಕಕ್ಕೆ ಮಂಗಳೂರು ಧರ್ಮಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನ.

ಮಡಂತ್ಯಾರು: ಜು.1 ರಂದು ಉರ್ವ ಚರ್ಚ್ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಐ.ಸಿ.ವೈ.ಎಮ್ ಮಂಗಳೂರು ಧರ್ಮಪ್ರಾಂತ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ, ಮಂಡಂತ್ಯಾರು ಐ.ಸಿ.ವೈ.ಎಮ್ ಘಟಕ 2017-18 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆಯಿತು. ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಫಾ| ವಾಲ್ಟರ್ ಡಿಮೆಲ್ಲೊ ರವರು ಮಡಂತ್ಯಾರು ಘಟಕಕ್ಕೆ ಹಸ್ತಂತರಿಸಿದರು.
ಮಡಂತ್ಯಾರು ಘಟಕದ 50 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಯುವಜನರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. 2014-15 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಮಡಂತ್ಯಾರು ಘಟಕ ಮಂಗಳೂರು ಧರ್ಮ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದು ಪ್ರಶಂಸೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ.
ಅದಲ್ಲದೇ ಮಂಗಳೂರು ಧರ್ಮಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಐ.ಸಿ.ವೈ.ಎಮ್ 2017-18 ರ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ವಲಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವಲಯ ಎಂಬ ಬಿರುದಿಗೆ ಪಾತ್ರವಾಯಿತು ಹಾಗೂ ಐ.ಸಿ.ವೈ.ಎಮ್ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಐ.ಸಿ.ವೈ.ಎಮ್ ಮಡಂತ್ಯಾರು ಘಟಕವು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಘಟಕ ಹಾಗೂ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸಿದ ಘಟಕ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಯಿತು.
ಐ.ಸಿ.ವೈ.ಎಮ್ ಮಡಂತ್ಯಾರು ಘಟಕವು ತನ್ನ 50 ನೇ ಸುವರ್ಣ ವರ್ಷ ಸಂಭ್ರಮದ ಈ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಟೈಸನ್ ಡಿಕುನ್ಹ ನವರ ಐ.ಸಿ.ವೈ.ಎಮ್ ಮಡಂತ್ಯಾರು ಘಟಕದ ಮುಂದಾಳತ್ವದಲ್ಲಿ ಈ ಎರಡು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳಿಸಿ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮೆರೆದಿದೆ.

About The Author

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.