ಜೇಸಿ ವಲಯ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಜಯೇಶ್ ಬರೆಟ್ಟೊ

ಮಡಂತ್ಯಾರು : ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಮಡಂತ್ಯಾರ್ ಜೇಸಿಯ ಸಕ್ರೀಯ ಸದಸ್ಯರಾಗಿರುವ ಜೇಸಿ ಜಯೇಶ್ ಬರೆಟ್ಟೊರವರು 2018ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ವಲಯ 15ರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವಿಭಾಗದ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಜೇಸಿ ಜಯೇಶ್ ಬರೆಟ್ಟೊರವರು 2016ರಲ್ಲಿ ಜೇಸಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ವಲಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಜೇಸಿ ಸಪ್ತಾಹವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿ ಹಲವು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಬಾಚಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು 2017ರಲ್ಲಿ ವಲಯ ಸಂಯೋಜಕರಾಗಿಯೂ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.

About The Author

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.