ಆಲೆಟ್ಟಿ ಯುವಕ ಮಂಡಲದ ವತಿಯಿಂದ ಸ್ವಚ್ಛತೆ

aletti yuvaka manadala swachate copy

ಆಲೆಟ್ಟಿ ಯುವಕ ಮಂಡಲದ ಸದಸ್ಯರಿಂದ ಆಲೆಟ್ಟಿ ಸದಾಶಿವ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವಠಾರ ಮತ್ತು ಆಲೆಟ್ಟಿ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಚತೆಯನ್ನು ಅ.೨ರಂದು ಮಾಡಲಾಯಿತು.

About The Author

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.