ಸುಳ್ಯ ಆಯರ್ಲೆಂಡಿನ ಸಂತ ಬ್ರಿಜಿದ್ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬ ಹಬ್ಬ

ಸೆ.೮ರಂದು ಮಾತೆ ಮರಿಯಮ್ಮನವರ ಜನ್ಮ ಹಬ್ಬದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಕರಾವಳಿ ಕ್ರಿಸ್ಚಿಯನ್ನರ ಪ್ರೀತಿಯ ಹಾಗೂ ಸಂಬ್ರಮದ ಹಬ್ಬಕುಟುಂಬ ಹಬ್ಬ, ತೆನೆ ಹಬ್ಬ, ಮೊಂತಿ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಸುಳ್ಯದ ಸಂತ ಬ್ರಿಜಿದ್ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು.

About The Author

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.