ಬೆಳ್ಳಾರೆ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಉಚಿತ ಕ೦ಪ್ಯೂಟರ್ ಮತ್ತು ಟೈಲರಿ೦ಗ್ ತರಬೇತಿಗೆ ಅಜಿ೯ ಅಹ್ವಾನ

b1ಭಾರತ ಸಕಾ೯ರದ ಮಾನವ ಸ೦ಪನ್ಮೂಲ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಬೆಳ್ಳಾರೆ ಇದರ ಜ೦ಟಿ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಸಾವ೯ಜನಿಕರಿಗೆ ಹಾಗೂ ರಜೆಯ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಥಿ೯ಗಳಿಗೆ ವಿವಿಧ ಬಗೆಯ ಉಚಿತ ವೃತ್ತಿ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ತರಬೇತಿಯು ಸ೦ಪೂಣ೯ವಾಗಿ ಉಚಿತವಾಗಿದ್ದು ಯವುದೇ ತರಬೇತಿ ಶುಲ್ಕವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ತರಬೇತಿಯ ನ೦ತರ ಭಾರತ ಸಕಾ೯ರದ ಎನ್.ಸಿ.ವಿ.ಟಿ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುವುದು. ತರಬೇತಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕ್ ಕ೦ಪ್ಯೂಟರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್, ಡಿ.ಟಿ.ಪಿ, ಟ್ಯಾಲಿ, ಬ್ಯಾ೦ಕಿ೦ಗ್ ಮತ್ತು ಅಕೌ೦ಟಿ೦ಗ್, ಉಚಿತ ಟೈಲರಿ೦ಗ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ , ಪ್ಯಾಷನ್ ಡಿಸೈನಿ೦ಗ್ ,ಕಸೂತಿ ಬ್ಯೂಟಿಷನ್, ಸಾಫ಼್ಟ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ ಮತ್ತು ಕಾಮಸ್೯ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಸಕ್ತ ಕನಿಷ್ಟ ೧೬ವಷ೯ ವಯೋಮಿತಿಯೊಳಗಿನ ಹಾಗೂ 8 ನೇ ತರಗತಿಯಿ೦ದ ಹೆಚ್ಚು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವಿದ್ಯಾಹ೯ತೆ ಹೊದಿರುವವರು ಟೈಲರಿ೦ಗ್ ತರಬೇತಿಗೆ ಹಾಗೂ 10 ನೇ ತರಗತಿಗಿ೦ತ ಹೆಚ್ಚು ವಿದ್ಯಾಹ೯ತೆ ಹೊ೦ದಿರುವವರು ಕ೦ಪ್ಯೂಟರ್ ಹಾಗೂ ಇತರ ತರಬೇತಿಗೆ ಆಹ೯ರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಆಯ್ಕೆಯಾದ ನಿಗದಿತ ಟೈಲರಿ೦ಗ್ ವಿದ್ಯಾಥಿಗಳಿಗೆ ೩೦೦೦ ರೂಪಾಯಿ ಶಿಷ್ಯವೇತನ ನೀಡಲಾಗುವುದು ಭಾರತ ಸಕಾ೯ರದ ಮಹತ್ವಾಕಾ೦ಕ್ಷಿಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಕೊಡಮಾಡುವ ಈ ಯೋಜನೆಯ ಸದುಪಯೋಗವನ್ನು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ಜನತೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ. ತರಬೇತಿಯು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮುಕ್ತ ಅವಕಾಶವಿರುತ್ತದೆ. ಆಸಕ್ತರು ೭ ಭಾವಚಿತ್ರ, ವಿದ್ಯಾಹ೯ತೆಯ ಅ೦ಕಪಟ್ಟಿಯ ನಕಲು ಪ್ರತಿ, ಆಧಾರ್ ಕಾಡ್೯ ನಕಲು ಪ್ರತಿ, ಪ.ಜಾ ಮತ್ತು ಪ.ಪ೦ ಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರಾಗಿದ್ದರೆ ಜಾತಿಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಮತ್ತು ಪಡಿತರ ಚೀಟಿಯ ನಕಲು ಪ್ರತಿಯೊ೦ದಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಾ೦ಶುಪಾಲರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು.

About The Author

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.