ನೆಟ್ಟಾರು ಅಕ್ಷಯ ಯುವಕ ಮಂಡಲದಿಂದ ಶ್ರಮದಾನ

Nettaruನೆಟ್ಟಾರು ಅಕ್ಷಯ ಯುವಕ ಮಂಡಲದಿಂದ ಶ್ರಮದಾನವು ನ.20 ರಂದು ನಡೆಯಿತು. ನೆಟ್ಟಾರು ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಬದಿಯ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಕಡಿದು ರಸ್ತೆ ಸಂಪರ್ಕ ಸುಮಗಮವಾಗಲು ಸಹಕರಿಸಿದರು. ಯುವಕ ಮಂಡಲದ ಎಲ್ಲಾ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಶ್ರಮದಾನದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.

About The Author

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.