ಶ್ರೀಮತಿ ಜಾಕೀರ ಬಿ.ಎಸ್. ಶರೀಫ್‌ಗೆ ಎಕ್ಸ್‌ಲೆನ್ಸ್ ಅವಾರ್ಡ್

12
ಯುನೈಟೆಡ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇನ್ಸೂರೇನ್ಸ್ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ೨೦೧೫-೧೬ನೇ ಸಾಲಿನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಎಕ್ಸ್‌ಲೆನ್ಸ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಶ್ರೀಮತಿ ಜಾಕೀರ ಶರೀಫ್ ಬಿ.ಎಸ್.ರವರಿಗೆ ಲಭಿಸಿದೆ.

About The Author

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.