ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಬಸವನ ಮೂಲೆ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಶ್ರಮದಾನ

basavanamoole temple shramadhana copyಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಬಸವನ ಮೂಲೆ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಶ್ರಮದಾನ ಕಾರ್ಯವು ನ.12 ರಂದು ಶ್ರಮದಾನ ನಡೆಯಿತು. ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಶ್ರಮದಾನ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಸಿದ್ದರು.

About The Author

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.