ಮಡಪ್ಪಾಡಿ ಶಾಲೆ ಮಂತ್ರಿಮಂಡಲ ರಚನೆ

madappady schoolಮಡಪ್ಪಾಡಿ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆಯ 2016-17ನೇ ಸಾಲಿನ ಮಂತ್ರಿಮಂಡಲವು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ರಚನೆಯಾಯಿತು. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಯತೀಶ್ ಎ.ಎನ್., ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಪರೀಷ್ಮಾ ಕೆ.ಡಿ. ,ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಬೃಂದಾ ಡಿ.ಜೆ., ಉಪ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ರಕ್ಷಿತಾ ಎನ್.ಕೆ.,ವಿದ್ಯಾ ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ವಿಷ್ಣುಪ್ರಸಾದ್ ಕೆ.ಎಸ್.,ಉಪ ವಿದ್ಯಾಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಪ್ರತಿಷ್ಮಾ ಕೆ.,ಆರೋಗ್ಯ ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಜಯಲತಾ ಎಂ.ಬಿ.,ಉಪ ಆರೋಗ್ಯ ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಕಾ ಟಿ.,ಕ್ರೀಡಾ ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಧನ್ಯಶ್ರೀ ಕೆ.ಎಸ್.,ಉಪ ಕ್ರೀಡಾಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಹಿತೇಶ್ ಎ.,ರಕ್ಷಣಾ ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ವಿಖ್ಯಾತ್ ಎಂ.ಪಿ.,ಉಪರಕ್ಷಣಾ ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಶ್ರೀಶಾಂತ್ ಪಿ.ಜಿ.,ಕೃಷಿ ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಸಂಪತ್ ಪಿ.ಜಿ.,ಉಪಕೃಷಿಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಚರಣ್ ಕೆ.,ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಗ್ರೀಷ್ಮಾ ಡಿ.ಕೆ.,ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಯಶಸ್ ಎನ್.ಪಿ.,ಜೀವಿತ್ ಪಿ.ಎಸ್.,ಲೇಖಾಶ್ರೀ ಎನ್.ಪಿ. ಆಯ್ಕೆಯಾದರು

About The Author

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.