ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ: ಉಚಿತ ಕ೦ಪ್ಯೂಟರ್ ಮತ್ತು ಟೈಲರಿ೦ಗ್ ತರಬೇತಿಗಾಗಿ ಅಜಿ೯ ಅಹ್ವಾನ

Advt_NewsUnder_1
Advt_NewsUnder_1
Advt_NewsUnder_1
Advt_NewsUnder_1
Advt_NewsUnder_1
Advt_NewsUnder_1
Advt_NewsUnder_1

ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಸಚಿವಾಲಯದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾದ ಕೌಶಲ್ಯ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಶ್ರೀ ಶೆರಾ ಎಜುಕೇಶನಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಕುಕ್ಕೆಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಮತ್ತು ಕಿಯಾನಿಕ್ಸ್ ಇದರ ಜಂಟಿ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಿದ್ದು ಈ ತರಬೇತಿಯಲ್ಲಿ ಟೈಲರಿ೦ಗ್ ಮತ್ತು ಕ೦ಪ್ಯೂಟರ್ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ನಡೆಸಲಿದ್ದು ಆಸಕ್ತರಿ೦ದ ಅಜಿ೯ ಅಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ.
ತರಬೇತಿಯ ನ೦ತರ ಕನಾ೯ಟಕ ಸಕಾ೯ರದ ತಾ೦ತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ತರಬೇತಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ವಸ್ತ್ರ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಟೈಲರಿ೦ಗ್ ತರಬೇತಿ ಕಾಯ೯ಕ್ರಮ ಮತ್ತು ಪ.ಪ೦. ದ ಅಭ್ಯಥಿ೯ಗಳಿಗೆ ಕ೦ಪ್ಯೂಟರ್ ತರಬೇತಿ ಇರುತ್ತದೆ. ತರಬೇತಿಯು ಮೂರು ತಿ೦ಗಳು ಅವಧಿಯದ್ದಾಗಿದ್ದು, ತರಬೇತಿಯ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತರಬೇತಿ ಶುಲ್ಕವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆಸಕ್ತ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ಜನತೆ ಸರಕಾರದ ಈ ಯೋಜನೆಯ ಸದುಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಆಸಕ್ತರು ತಮ್ಮ ಇತ್ತೀಚಿನ 7 ಭಾವಚಿತ್ರ, ಅಧಾರ್ ಕಾಡ್೯ ನಕಲು ಪ್ರತಿ, ವಿದ್ಯಾಹ೯ತೆಯ ದಾಖಲೆಗಳ ನಖಲು ಪ್ರತಿ ಮತ್ತು ಜಾತಿ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರದ ನಕಲು ಪ್ರತಿಯೊಂದಿಗೆ ನಿದೇ೯ಶಕರು, ಕಿಯಾನಿಕ್ಸ್, ಕೆ೦ಚಾ೦ಬಿಕಾ ಕೃಪಾ ಕಾ೦ಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ಕೆ.ಎಸ್.ಎಸ್ ಕಾಲೇಜು ಸಮೀಪ ಕುಕ್ಕೆಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಸ೦ಪಕಿ೯ಸಲು ಕೋರಲಾಗಿದೆ.

About The Author

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.