ಕಾಫಿ ಶಾಫ್ ಗೆ ಜನ ಬೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ

ಸುಳ್ಯದ ಕಾಫಿ ಶಾಫ್ ಗೆ ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್. ಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆಯ ಹುಡುಗರು ಬೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ರೂ.3500 ಹಾಗೂ ಇನ್ ಸೆನ್ ಟಿವ್    ನೀಡಲಾಗುವುದು.
ಕೆಲಸದ ಸಮಯ: ಪೂ.5.00 ರಿಂದ ರಾತ್ರಿ 10.00ರ ತನಕ
ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ: 08257-232600, 230230, 9986416484

About The Author

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.